Kalkulator wynagrodzeń

Wynagrodzenie brutto: Składka na ubezpieczenie emerytalne: Składka na ubezpieczenie rentowe:
Składka na ubezpieczenie chorobowe: 2.45%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 9%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu: 7.75%
Koszty uzyskania przychodu:
Zaliczka na podatek:
Wynagrodzenie brutto
Składka na ubezpieczenie emerytalne ()
Składka na ubezpieczenie rentowe ()
Składka na ubezpieczenie chorobowe ()
Razem składki na ZUS ()
Koszty uzyskania przychodu
Podstawa obliczenia zaliczki
Zaliczka na podatek ()
Podatek naliczony
Wynagrodzenie netto

Ważne linki

www.biuroimperial.pl